ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย
ภาพรวมดัชนีอุตสาหกรรมไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
29/12/2016

เดือนพฤศจิกายน ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น  จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 3.81% โดยมีปัจจัย ดังนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 3.86% จากสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาหารทะเลแปรรูป เครื่องปรับอากาศ
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 2.83% จากโลหะพื้นฐาน การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
  • กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 4.79% จากสินค้ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ เวชภัณฑ์ยา เฟอร์นิเจอร์
กลับหน้าหลัก ดาวน์โหลด Share